top of page
Namnlös design (8).png
Urvalsgruppen 2023
Urvalsgruppen 2023
Namnlös design (7).png

Urvalsgruppen 2023

Cilla Roos

Nadja Nilsson

Daniel Staaf

Ranya Asadi

Utlåtande från Urvalsgruppen 2023

"Vi i urvalsgruppen för Dansmässan 2023 vill börja med att tacka alla ni 115 som skickat in exempel på och presentationer av era fantastiska arbeten. Vi upplever det som att mycket som stod stilla under pandemiåren nu har släppt vilket också bevisas av det höga antalet förslag som inkommit.

Era arbeten visar sammantaget både spets och bredd vilket är ett bevis på att dansen i Sverige är en i allra högsta grad levande konstform med stark integritet och aktualitet.

I vårt urval har vi velat visa just på denna spets och bredd genom att ge plats för olika röster, erfarenheter och kroppar. Dansverk med tematik som tar sig an vår samtids svåra dilemman såsom hot mot demokratin samt ifrågasättandet av allas lika värde gällande både djur, människor och natur.

Den geografiska spridningen är också viktig för att dansen ska fortleva i hela Sverige, i nord som i syd. Vi har varit noggranna med att tillgodose olika målgrupper och där följer naturligtvis också ett hänsynstagande till turnébarhet. Här finns även en innovationslusta som visar sig i flermedialitet, interaktivitet och tvärkonstnärlighet presenterat i olika slags rum och format där dansen visar sin kraft i att förändra en plats och hur vi ser och upplever den. Allt detta genom högkvalitativa konstnärliga uttryck.

Vi ser fram mot att träffa er på Dansmässan 2023"

/Cilla Roos, Daniel Staaf, Nadja Nilsson, Ranya Asadi

"

Dansförställningar

Alla medverkande dansföreställningar 2023

Ongoing realities (OR)
Rosales danskompani - Rörelsevokabulär 8 eyed wheel -Lukas Calderón_edited
Elin Kristoffersson_Halo Dance Art - Dotty går och lägger sig (inte) - foto Frida Sjögren_
KROPPSKLUBBEN - TÅR
ZebraDans - Allt är matte - Maja Johansson
Arkeolog 8 - 1up RELOADED - José Figueroa_edited
Bobbi Lo Produktion - DO AS I SAY - Alexandra Bergman - Bobbi Lo Produktion_edited
Ingrid Olterman - Broar - Joachim Sandberg - Amanda Norlander_edited
Minna Krook _ Krax Krax_ foto_ Emelie Wahlman_edited
Tone Johannessen och Emilia Amper - Dark Bliss - __edited
Danskompani Spinn - Hannah Felicia - Hedda Gullander_edited
Jasmine Skog och Juhán Niila Stålka - Ruohttsot  - Jasmine Skog_edited
Liza Penkova - The Gap - Håkan Jelk_edited
Tuuraladans - VadQueWhat - Pia Pohjakallio
Matilda Bilberg - Baklängesen_foto_MalinKorkeasalo_edited_edited
Erik Eriksson _ Krišjānis Sants - Verpete - Alex Robowski_edited
Lisa Janbell - SEARCH - foto_edited
PA× Performing Arts Multiplied - 2_1 - Beata Rydén
Aloun Marchal - AVATARDED - Elena Perota_edited
The Rest of it all  - Marlen Puello - PALOMA GUZMAN_edited
Nea Landin-OTHER-fotograf NeaLandin_edited
SEMINARIER 2023

Seminarier 2023

Under Dansmässan 2023 arrangerades seminarier varav två är i samarbete med SRD - Samarbetsrådet för regional dansutveckling och Dansens hus.

Samproduktion 2.0

På vilket sätt har återstarten påverkat möjligheten att samproducera? Med avstamp i förra årets panelrunda diskuterar vi olika former för samproduktion och residens. Vilka möjligheter har fältet för att skapa hållbara och turnébara verk, och hur tar vi tillvara på det på bästa sätt framåt?

 

Ett samtal i två akter där vi diskuterar utifrån olika perspektiv kring den samtida dansens möjligheter 

I del 1 består panelen av bl.a. Carina Norée, Dansnät Sverige och Julia Sundberg, Dansens Hus. Uppdateras. I del 2 deltar flera danskonstnärer och koreografer och ger sina perspektiv på samproduktion under/efter återstarten och framåt.

 

Arrangör: Dansens hus

Moderator: Andrea Redmer, Dansens hus

AI och (scen)konsten

 

AI har en lång historia inom forskning och industri men våren 2023 lanserades nya tillgängliga tjänster som skapade både nyfikenhet, farhågor  och stor debatt. AI kan användas för att utföra kognitiva uppgifter som problemlösning, planering och generalisering. Men vad kan AI ha för roll inom konsten? Konstnärer och forskare med erfarenhet av att använda AI diskuterar tillämpningar, tillgänglighet, funktion och filosofiska aspekter av AI inom konsten. Välkommen!

 

Arrangör: Danscentrum Stockholm

Medverkade: Olle Strandberg, regissör och koreograf med cirkus som utgångspunkt, Håkan Lidbo, musikproducent, konstnär och innovatör, Kristina Höök, forskare inom interaktionsdesign vid KTH. 

Moderator: Charlotte Nelson Prag, projektledare vid Digital Innovation & Center of Excellence IT på Kulturhuset Stadsteatern samt frilansande kulturproducent.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 och var en stor reform på kulturområdet.
Syftet med modellen är att öka möjligheterna för regioner att göra egna prioriteringar.

Allt fler fria aktörer inkluderas i modellen vilket innebär att dessa verksamheter får sin finansiering via modellen. Under seminariet diskuterar vi hur modellen påverkar den fria danskonsten och ställer följande frågor: Innebär modellen ökad trygghet för fria verksamheter och i så fall hur? Kan modellen begränsa fria verksamheter och vad behöver vi i så fall tänka på?  Hur kan fria aktörer och initiativ inom dansområdet ges möjlighet att bli en del av modellen? 

 

Arrangör: SRD/Samarbetsrådet för regional dansutveckling

Medverkande: Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef och stf.generaldirektör på Kulturrådet, Ann Larsson enhetschef för stödenheten på Region Stockholm samt representanter från det fria danslivet och andra delar av kultursektorn.

Rekrytera rätt
 

Rekrytering till produktioner och projekt inom scenkonst och kultursektorn sker idag i hög utsträckning via informella rekryteringsprocesser. Rekrytering påverkar vem som tar plats på och bakom scenen samt vem som nås av konsten. I den här föreläsningen diskuteras konsekvenser av informella rekryteringsprocesser, hur det kan påverka representationen och hur vi kan arbeta för en större mångfald på båda sidor om scenen. 

 

Föreläsare Emmanuelle Sylvain från Amphi kommer tillsammans med Interfem att presentera Interfems Rekrytera Rätt och diskutera hur vi kan använda oss av denna kompetensbaserade och ickediskriminerande rekryteringsmetod för att nå ut brett och bjuda in fler. Föreläsningen är 1 timme och inkluderar 15 minuter för frågor från publiken.

Föreläsningen ställdes in pga sjukdom och genomfördes istället digitalt våren 2024

bottom of page