top of page

DANSMÄSSAN 2019

5 - 7 NOVEMBER 2019

Urvalsgruppen 2019

Cecilia Suhaid Gustafsson

Karina Sarkissova

Asrin Haidari

Utlåtande från Urvalsgruppen 2019

"Urvalsgruppen för 2019 år Dansmässa har fått ta del av ett brett spektra av dansföreställningar, 107 bidrag har rikligt informerat om dagens dans, och inspirerat till ett resonerande om dansens tillstånd idag. Samtalen har kretsat kring vilka arenor och plattformar som finns och vilka förutsättningar utövare har idag. Samtidigt fortsätter diskussionen om vad som behövs för att bredda perspektiven. Hur kan åskådare identifiera sig med den som står på scenen? Hur tillgänglig är dansen i relation till form, estetik och koncept? Och hur korresponderar dansen med samhälleliga utmaningar? Teknologiska framsteg, koloniala strukturer, queera begär och en uppluckring av det traditionella scenrummet är några av de tendenser som återfinns i de bidrag som presenteras.

Dansmässan 2019 visar ett utsnitt från dagens dansklimat där flera olika uttryck tar plats med en samtida relevans. Flera nya koreografer tar plats i årets urval, dansverk där koreografin möter bildkonsten och barnföreställningar för den allra yngsta publiken.

 

Varmt välkomna till Dansmässan 2019."

 

/Cecilia Suhaid Gustafsson, Karina Sarkissova, Asrin Haidari

A3-924x1307.jpg
Program.jpg
bottom of page