top of page

OM DANSMÄSSAN

Sveriges enda publika mässa med fullt fokus på dans och koreografi!

Sedan många år tillbaka arrangeras Dansmässan en gång per år av Danscentrum Stockholm.  

 

Mässan pågår i vanliga fall under två till tre dagar på olika spelplatser runt om i Stockholm. Under mässan visas föreställningar och utdrag ur produktioner både digitalt och live. Under mässan arrangeras även seminarier, föreläsningar och branschträffar. Här ges möjlighet för en dansintresserad publik att ta del av danskonst för olika målgrupper. Dansmässan är en viktig plattform där dansföreställningar förmedlas till arrangörer över hela landet samt är även en mötesplats för branschen.

 

Varje år tillsätter Danscentrums styrelse en ny urvalsgrupp som bestämmer utbudet bland de produktioner som sökt. Dansmässan erbjuder medlemmar i alla Danscentrums regionala medlemsföreningar att söka om medverkan genom en offentlig utlysning. Information om utlysningen annonseras via medlemsbrev, på de regionala centrumbildningarnas hemsidor samt på sociala medier.

 

DANSMÄSSAN 2024
Med anledning av ett kraftigt reducerat bidrag för att arrangera Dansmässan 2024 kommer mässan i år ta formen av en digital plattform/katalog som kommer att spridas nationellt via Danscentrums medlemsorganisationer, regionala dansutvecklare samt genom Riksteaterns arrangörsnätverk. Dansmässan 2024 blir enbart digital, men ambitionen om en fysisk Dansmässa senare år finns givetvis kvar.

Om Danscentrum Stockholm

Danscentrum Stockholm är en centrumbildning och medlemsorganisation för professionella dansare och koreografer. Danscentrum Stockholms uppdrag är att stärka förutsättningarna för den samtida dansen och verka för en stabil infrastruktur och bättre produktions- och arbetsvillkor för dansare och koreografer. Danscentrum Stockholm är en del av den rikstäckande centrumbildningen Danscentrum, som i sin tur består av fyra regionala medlemsföreningar.

Läs mer danscentrumstockholm.se

Dansmässan arrangeras av Danscentrum Stockholm och genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Stockholm och i samarbete med Dansens hus Stockholm och SRD.

ABOUT DANSMÄSSAN

The only public fair in Sweden that focuses solely on dance and choreography!

Danscentrum Stockholm is the host of Dansmässan and the fair has been arranged annually for several years.

 

Dansmässan usually takes place over two to three days at several venues around Stockholm. During the fair performances and excerpts are shown both digitally and live and each year a set of seminars and lectures are also arranged. The fair is an opportunity for audiences to take part in dance as art for different target groups. Dansmässan is also an important platform where dance performances are communicated to organisers throughout the country and also functions as a meeting place for the industry.

 

The board of Danscentrum Stockholm appoints a new selection committee each year to select productions from the received applications . Dansmässan offers all members of all Danscentrum's regional member associations to apply for participation in the fair through a public open call. Information about the open call is announced through membership letters, on our websites and social media during the spring.

 

 

About Danscentrum Stockholm

Danscentrum Stockholm is a member organisation for professional dancers and choreographers. Danscentrum Stockholm's mission is to strengthen the conditions for contemporary dance and contribute to a more stable infrastructure, better conditions for production, as well as working conditions for dancers and choreographers. Danscentrum Stockholm is a part of the nationwide centre formation, Danscentrum, and is one of four regional member associations.

  • Instagram
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle
bottom of page