top of page

OM DANSMÄSSAN

Stockholms enda publika mässa med totalt fokus på dans och koreografi!

Danscentrum Stockholm presenterar Dansmässan som arrangerats årligen sedan flera år tillbaka.  

 

Mässan verkar som en festival och pågår i vanliga fall under två-tre dagar, på olika spelplatser runt om i Stockholm. På mässan visas föreställningar, seminarier och showcases, både digitalt och live. Här ges möjlighet för dansintresserad publik att ta del av danskonst för olika målgrupper. Dansmässan är också en viktig plattform där dansföreställningar förmedlas till arrangörer i hela landet och är en mötesplats för branschen.

 

Urvalet till Dansmässan görs varje år av en urvalsgrupp som tillsätts specifikt för detta. Dansmässan erbjuder medlemmar i alla Danscentrums regionala medlemsföreningar att söka om medverkan i mässan genom en offentlig utlysning. Information om utlysning meddelas i medlemsbrev, på våra hemsidor och sociala medier på våren.

Om Danscentrum Stockholm

Dansmässan produceras av Danscentrum Stockholm, som är en centrumbildning och medlemsorganisation för professionella dansare och koreografer. Danscentrum Stockholms uppdrag är att stärka förutsättningarna för den samtida dansen och verka för en stabilare infrastruktur och bättre produktions- och arbetsvillkor för dansare och koreografer. Danscentrum Stockholm är en del av den rikstäckande centrumbildningen, Danscentrum, och är en av fyra regionala medlemsföreningar. 

ABOUT DANSMÄSSAN

Stockholm's only public fair with a total focus on dance and choreography!

Danscentrum Stockholm presents Dansmässan, which has been arranged annually for several years.

 

Dansmässan is like a festival and usually takes place over three days, at several venues around Stockholm. At the fair, performances, seminars and showcases are shown, both digitally and live. Here is an opportunity for dance-interested audiences to take part in dance art for different target groups. Dansmässan is also an important platform where dance performances are communicated to organizers throughout the country and is a meeting place for the industry.

 

The selection for Dansmässan is made every year by a selection group appointed specifically for this. Dansmässan offers members of all Danscentrum's regional members associations to apply for participation in the fair through a public call. Information about the announcement will be announced in membership letters, on our websites and social media in the spring.

 

 

About Danscentrum Stockholm

Dansmässan is produced by Danscentrum Stockholm, which is a member organization for professional dancers and choreographers. Danscentrum Stockholm's mission is to strengthen the conditions for contemporary dance and work for a more stable infrastructure and better production and working conditions for dancers and choreographers. Danscentrum Stockholm is a part of the nationwide center formation, Danscentrum, and is one of four regional member associations.

  • Instagram
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle
bottom of page