top of page

DANSMÄSSAN 2021

11 - 24 NOVEMBER 2021

Urvalsgruppen 2021

Urvalsgruppen 2021

Yared Tilahun Cederlund

Lina Dahlgren

Rani Nair

Olga Pettersson

Utlåtande från Urvalsgruppen 2021

"2021 års Dansmässa anordnas mot fonden av Coronapandandemin som starkt präglat scenkonstbranchen det senaste året. Trots ett mycket utmanande år inkom hela 72 verk till årets Dansmässa, som i år blir digital. Urvalsgruppen ser att scenkonstnärerna svarat på de nya förutsättningarna som pandemin inneburit – många verk kan spelas utomhus eller på andra platser när traditionella scener varit stängda för publik.

 

Årets urval balanseras mellan festival och mässa med siktet på att presentera scenkonst med bredd, spets och variation. Urvalsgruppen har valt att lyfta föreställningar med aktuella teman, representation i genre och form, funktionsförutsättningar och hudfärg, samt föreställningar som skapats av scenkonstnärer från hela landet. Drygt hälften av verken riktar sig till barn och unga.

 

Endast en del av de sökande får chans att komma med och urvalsgruppen har med ödmjukhet tagit sig an uppgiften, också med hänsyn till jäv. Ett stort tack till alla sökande grupper och koreografer! Ni som inte kom med denna gång – sök igen!

 

 

Varmt välkomna att ta del av utbudet på Dansmässan 2021!"

/Yared Tilahun Cederlund, Lina Dahlgren, Rani Nair och Olga Pettersson

Dansförställningar

Alla Dansföreställningar 2021

YES
HOVET
Regelverk - Ja, ja, NEJ!
Lilla Svansjön
Hela Havet Stormar
Hannah Felicia
ECHO
MINERALISM/MINERALISMI
(Headbang)
Funeral
Beatbox Sensation
Herr Kattzon och Lilla Morrhår
Dansbad
Lead Us
DUNKEL
Polari Speaking Sex
FIGUREN
Krax Krax
U Stopia
Dansogram
Hegemony
Färgernas ljud
SoS - Stormar och Strömavbrott
Make Hay While the Sun Shines
1 x 1
SEMINARIER 2021

SEMINARIER

Seminarierna ger dig en inblick i dans- och koreografifältet utanför scenen genom livesamtal om aktuella teman som råder. År 2021 lyfte Dansmässan nästa steg i Dansplan Sverige, danskonsulenternas uppdrag och bjöd in till konstnärliga samtal med Urvalsgruppens Highlights för året.

Seminarier 2021

Konstnärliga samtal med Urvalsgruppens Highlights
Samtal med:

Big Wind

Eliisa Erävalo och Kaveri-kollektivet

Maria Naidu

 Ofelia Jarl Ortega

 

Moderator: Andria Nyberg Forshage, Skribent, Teoretiker och Poet


Dansplan Sverige; regionala politiker ger sin syn på dansfältets hållbarhet och utveckling
Danscentrums medlemsorganisationer; Syd, Väst, Norr och Stockholm, har bjudit in två politiker var, med kulturpolitiskt ansvar, att reflektera kring Dansplan Sveriges skrivelse.

Moderator: Karin Inde, Ordförande för KLYS


Danskonsulenter - Vad gör de egentligen?

Panelsamtal mellan fyra danskonsulenter från olika regioner:
Kristina Flygare, dansutvecklare, Kalmar län

Claes Forsell Andersson, scenkonstkonsulent dansutveckling, Skåne

Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent, Västra Götalandsregionen

Johanna Ström, utvecklingsledare i dans, Region Örebro län
 

Frågeställare:

Elinor Tollerz Bratteby, dansare
Tanja Andersson, verksamhetskoordinator Danscentrum Väst

Workshop 2021


Språk och inkludering

En workshop som med utgångspunkt i forskning och språkaktivism fördjupar sig i frågor kring kommunikation kopplat till rasism och andra diskrimineringsstrukturer såsom könsidentitet och funktionalitet.

Föreläsare och Workshopledare: Yafet Lemessa, Mångkulturellt Centrum

bottom of page