top of page

DANSMÄSSAN 2020

12 - 14 NOVEMBER 2020

Urvalsgruppen 2020

Anna Berglund
Bambam Frost
Maria Naidu
Erika Pekula Pettersson 

Utlåtande från Urvalsgruppen 2020

"DC Sthlm och urvalsgruppen för Dansmässan 2020 har i år tagit emot drygt ett hundra ansökningar från konstnärer inom dans och koreografifältet i Sverige. Samtliga sökande konstnärskap har sitt eget uttryck och arbetar för att för att få ut sin konst och föra den framåt. Att få ta del av denna konstnärliga höjd och drivkraft har varit inspirerande och hoppfullt. 

Att göra ett urval är alltid en svår uppgift och denna gång var det extra tungt eftersom dansfältet drabbats mycket hårt av rådande pandemi. 
 

Urvalsgruppen har arbetat för att presentera ett mångfacetterat program där utövare som representerar olika genrer, olika kulturella uttryck, människor som har olika hudfärg, olika funktionsförutsättningar, och verk med varierad regional spridning tar plats.  
 

Under urvalsprocessen konstaterades att representationen bland inkomna förslag i år var låg. Beslutet att förlänga ansökningsperioden togs för att möjliggöra ett urval där konstnärskap från alla Danscentrums regionala medlemsorganisationer och fler olika perspektiv och kroppar finns representerade än vad som först var möjligt. Detta för att på bästa möjliga vis presentera ett slutgiltigt urval som återspeglar en dans- och koreografifältet i Sverige i vår samtid. 

 

Varmt välkomna att ta del av utbudet på Dansmässan 2020!"

 

/Maria Naidu, Anna Berglund, Bambam Frost och Erika Pekula Pettersson

VAD VILL DU VETA MER OM?

DM2020_affisch.png
2020 - ÖVERBICK AV PROGRAM
broschyr32.png

MEDVERKANDE HELA VERK

 

Under Dansmässan 2020 presenteras 5 st föreställningar digitalt i sin helhet.

Du hittar information om verken här:

2020 - MEDVERKANDE HELA VERK
broschyr4.png
broschyr6.png
broschyr7.png
broschyr8.png
broschyr5.png

MEDVERKANDE UTBUDSDAG

 

Under Dansmässan presenteras 21 st föreställningar digitalt i utdragsformat.

Du hittar information om verken här:

2020 - MEDVERKANDE UTBUDSDAG
broschyr27.png
broschyr23.png
broschyr25.png
broschyr10.png
broschyr16.png
broschyr19.png
broschyr12.png
broschyr17.png
broschyr15.png
broschyr24.png
broschyr13.png
broschyr21.png
broschyr28.png
broschyr14.png
broschyr18.png
broschyr30.png
broschyr11.png
broschyr22.png
broschyr29.png
broschyr26.png
broschyr20.png
bottom of page