top of page

URVALSGRUPPEN 2023

Cilla Roos

Daniel Staaf

Nadja Nilsson

Ranya Asadi

Urvalsgruppens utlåtande

"Vi i urvalsgruppen för Dansmässan 2023 vill börja med att tacka alla ni 115 som skickat in exempel på och presentationer av era fantastiska arbeten. Vi upplever det som att mycket som stod stilla under pandemiåren nu har släppt vilket också bevisas av det höga antalet förslag som inkommit.

Era arbeten visar sammantaget både spets och bredd vilket är ett bevis på att dansen i Sverige är en i allra högsta grad levande konstform med stark integritet och aktualitet.

I vårt urval har vi velat visa just på denna spets och bredd genom att ge plats för olika röster, erfarenheter och kroppar. Dansverk med tematik som tar sig an vår samtids svåra dilemman såsom hot mot demokratin samt ifrågasättandet av allas lika värde gällande både djur, människor och natur.

Den geografiska spridningen är också viktig för att dansen ska fortleva i hela Sverige, i nord som i syd. Vi har varit noggranna med att tillgodose olika målgrupper och där följer naturligtvis också ett hänsynstagande till turnébarhet. Här finns även en innovationslusta som visar sig i flermedialitet, interaktivitet och tvärkonstnärlighet presenterat i olika slags rum och format där dansen visar sin kraft i att förändra en plats och hur vi ser och upplever den. Allt detta genom högkvalitativa konstnärliga uttryck.

 

Vi ser fram mot att träffa er på Dansmässan 2023"

bottom of page