top of page

URVALSGRUPPEN 2022

Paloma Madrid

Alyssa Briteramos 

Hannah Falk

Tanja Andersson

Utlåtande från Urvalsgruppen 2022

"Finally 100% LIVE!

 

We are excited to finally present the first physical Dansmässan since the pandemic entered our lives. 36 works will be presented as live performances during showcase, at the fair square and within the new format Work in Progress.

 

Of 81 applications the program presents a kaleidoscope of works in line with the diverse field of non-institutional dance. The emphasis on the applicants has been on contemporary dance. The jury’s task was to create a program with a majority of performances for the young audience, to take geographical spread, tour ability and a variety of expressions in consideration.

 

In our post-pandemic present tense we will see performances made for small audiences, site specifics and hybrid formats together with virtual environments and new digital media. At the same time we sense a longing for nature, for touch and for each other. Political storms in the world are mirrored in pieces that bring up questions about different experiences, diverse bodies, new perspectives and the democratic system we sometimes take for granted. 

 

Dance continues to bring new horizons. 

Welcome back!"

 

 

 

"Äntligen 100% LIVE!

 

Vi är så glada att kunna presentera den första fysiska Dansmässan sedan pandemins intåg. 36 verk kommer presenteras i form av liveframträdanden och mässtorg samt inom det nya formatet Work in progress. 

 

Av 81 inkomna ansökningar presenteras ett kalejdoskop av verk som speglar det fria dansfältets bredd. Majoriteten av ansökningarna har varit inom genren samtida dans. Urvalsgruppens uppdrag har varit att skapa ett program med majoritet av verk producerade för målgruppen barn och unga samt att ta geografisk spridning, turnébarhet samt mångfald av uttryck i beaktande. 

 

I en post-pandemisk samtid ser vi föreställningar för mindre publikgrupper, site specifics och hybrida format som samsas med virtuella miljöer. Samtidigt skönjs en längtan efter naturen, efter varandra, till det taktila. Världsläget avspeglas i verk som lyfter frågor kring olika erfarenheter, diversifierade kroppar, vidgande av vyer och demokratins för givet-tagande. 

 

Danskonsten fortsätter generera nya horisonter. 

Välkomna tillbaka!"

bottom of page