URVALSGRUPPEN

Urvalsgruppen 2021

Yared Tilahun Cederlund

Lina Dahlgren

Rani Nair

Olga Pettersson

Utlåtande från Urvalsgruppen 2021

"2021 års Dansmässa anordnas mot fonden av Coronapandandemin som starkt präglat scenkonstbranchen det senaste året. Trots ett mycket utmanande år inkom hela 72 verk till årets Dansmässa, som i år blir digital. Urvalsgruppen ser att scenkonstnärerna svarat på de nya förutsättningarna som pandemin inneburit – många verk kan spelas utomhus eller på andra platser när traditionella scener varit stängda för publik.

 

Årets urval balanseras mellan festival och mässa med siktet på att presentera scenkonst med bredd, spets och variation. Urvalsgruppen har valt att lyfta föreställningar med aktuella teman, representation i genre och form, funktionsförutsättningar och hudfärg, samt föreställningar som skapats av scenkonstnärer från hela landet. Drygt hälften av verken riktar sig till barn och unga.

 

Endast en del av de sökande får chans att komma med och urvalsgruppen har med ödmjukhet tagit sig an uppgiften, också med hänsyn till jäv. Ett stort tack till alla sökande grupper och koreografer! Ni som inte kom med denna gång – sök igen!

 

 

Varmt välkomna att ta del av utbudet på Dansmässan 2021!"

/Yared Tilahun Cederlund, Lina Dahlgren, Rani Nair och Olga Pettersson