Om årets Dansmässa

12-14 November 

 

Äntligen är det dags för Stockholms enda publika mässa med totalt fokus på dans och koreografi. Danscentrum Stockholm presenterar Dansmässan som arrangerats årligen sen ett flertal år tillbaka. Mässan verkar som en festival och pågår under tre dagar, på flera spelplatser runt om i Stockholm och äntligen ges det möjlighet för dansintresserade medborgare att ta del av högkvalitativ samtida danskonst. På mässan visas föreställningar, seminarier och showcases. I år, både digitalt och live.

Dansmässan 2020 är en tre dagar lång dansfestival med fokus på dans och koreografi, en mobil festival som rymmer både mässa, samtal, showcases och föreställningar. I år har formatet anpassats för att säkerställa en trygg miljö och begränsa smittspridning till följd av rådande pandemi. 

Dansmässan äger rum på följande platser i Stockholm: Kulthurhuset/Stadsteatern, Danscentrum Stockholm Jungfrugatan, Dansens Hus och ZebraDans. Dansmässan kommer också delvis att streamas online. 

Den 12 november presenteras 5 föreställningar och seminarium dag och kvällstid. Den 13e november arrangeras Utbudsdagen där 21 olika danskonstproduktioner presenteras i showcaseformat. Den 14 november presenteras 2 föreställningar och seminarium på Dansens Hus dagtid. 

Dansmässan 2020 är en viktig plattform för en bransch som under året kämpat hårt till följd av rådande pandemi. Vikten av hållbara strukturer för utövare och publik har märkts extra tydligt. Dansmässan firar det breda utbudet av dans och koreografi i hela landet och belyser genom seminarium och samtal viktiga frågeställningar som berör strukturer och hållbarhet inom fältet för dans och koreografi.


Årets urvalsgrupp har bestått av följande personer: 

Bambam Frost, Erika Pekula Pettersson, Maria Naidu och Anna Berglund. 

 

Utlåtande från urvalsgruppen: 

DC Sthlm och urvalsgruppen för Dansmässan 2020 och har i år tagit emot drygt ett hundra ansökningar från konstnärer inom dans och koreografifältet i Sverige. Samtliga sökande konstnärskap har sitt eget uttryck och arbetar för att för att få ut sin konst och föra den framåt. Att få ta del av denna konstnärliga höjd och drivkraft har varit inspirerande och hoppfullt. 

Att göra ett urval är alltid en svår uppgift och denna gång var det extra tungt eftersom dansfältet drabbats mycket hårt av rådande pandemi. 
 

Urvalsgruppen har arbetat för att presentera ett mångfacetterat program där utövare som representerar olika genrer, olika kulturella uttryck, människor som har olika hudfärg, olika funktionsförutsättningar, och verk med varierad regional spridning tar plats.  
 

Under urvalsprocessen konstaterades att representationen bland inkomna förslag i år var låg. Beslutet att förlänga ansökningsperioden togs för att möjliggöra ett urval där konstnärskap från alla Danscentrums regionala medlemsorganisationer och fler olika perspektiv och kroppar finns representerade än vad som först var möjligt. Detta för att på bästa möjliga vis presentera ett slutgiltigt urval som återspeglar en dans- och koreografifältet i Sverige i vår samtid. 

 

Varmt välkomna att ta del av utbudet på Dansmässan 2020 ! 

 

/Maria Naidu, Anna Berglund, Bambam Frost och Erika Pekula Pettersson
 

Om Danscentrum Stockholm

Dansmässan produceras av Danscentrum Stockholm, som är en centrumbildning och medlemsorganisation för professionella dansare och koreografer. Danscentrum Stockholms uppdrag är att stärka förutsättningarna för den samtida dansen och verka för en stabilare infrastruktur och bättre produktions- och arbetsvillkor för dansare och koreografer. Danscentrum Stockholm är en del av den rikstäckande centrumbildningen Danscentrum och är en av fyra regionala medlemsföreningar. 

 

Dansmässan genomförs med stöd av Kulturrådet, i samarbete med Dansens Hus, Kulturhuset/Stadsteatern, ZebraDans, DANSISTAN/CIRKUSISTAN, Danscentrum Riks och SRD - Samarbetsrådet för regional Dansutveckling.