top of page
Urvalsgruppen 2022

Urvalsgruppen 2022

Alyssa Briteramos

Hannah Falk

Tanja Andersson

Paloma Madrid

Utlåtande från Urvalsgruppen 2022

"

"Äntligen 100% LIVE!

 

Vi är så glada att kunna presentera den första fysiska Dansmässan sedan pandemins intåg. 36 verk kommer presenteras i form av liveframträdanden och mässtorg samt inom det nya formatet Work in progress. 

 

Av 81 inkomna ansökningar presenteras ett kalejdoskop av verk som speglar det fria dansfältets bredd. Majoriteten av ansökningarna har varit inom genren samtida dans. Urvalsgruppens uppdrag har varit att skapa ett program med majoritet av verk producerade för målgruppen barn och unga samt att ta geografisk spridning, turnébarhet samt mångfald av uttryck i beaktande. 

 

I en post-pandemisk samtid ser vi föreställningar för mindre publikgrupper, site specifics och hybrida format som samsas med virtuella miljöer. Samtidigt skönjs en längtan efter naturen, efter varandra, till det taktila. Världsläget avspeglas i verk som lyfter frågor kring olika erfarenheter, diversifierade kroppar, vidgande av vyer och demokratins för givet-tagande. 

 

Danskonsten fortsätter generera nya horisonter. 

Välkomna tillbaka!"

"

Dansförställningar

Alla medverkande dansföreställningar 2022

Akt22 (2)
Akt21 (3)
Akt18 (3)
Akt20 (2)
Akt19 (2)
Adriana Cubides SEE-THROUGH foto_ Adriana Cubides
Akt2
Akt3
Akt4
Akt5
Akt6
Akt7
Akt8
Akt10
Akt9
Akt11
Akt12
Akt13
Akt14
Akt15
Akt16
Sharemusic ny
Akt23
SEMINARIER 2022

Seminarier 2022

Seminarierna ger dig en inblick i dans- och koreografifältet utanför scenen genom livesamtal om aktuella teman som råder. År 2022 lyfte Dansmässan nästa steg i Dansplan Sverige, danskonsulenternas uppdrag och bjöd in till konstnärliga samtal med Urvalsgruppens Highlights för året.

Samproduktion

Samtal mellan:

Anna Efraimsson, MDT

Fransesco Scavetta, Vitlycke Performing Art Center

Maria Härenstam, Dansens hus

Marie Wårell, Dansinitiativet

 

Moderator: Andrea Redmer, Dansens hus


Dansens framtid i Sverige

SrD/Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling bjöd in Lawen Redar(S) och Kristina Axén Ohlin(M) kulturpolitiker från riksdagens Kulturutskott, samt koreografen Lotta Gahrton att samtala om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling för danskonsten i Sverige. 

Moderator: Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent i Västra Götalandsregionen

Statistikverktyg för den fria danssektorn

Den fria professionella danssektorn har saknat samlad statistik och pandemin lyfte vikten av att synliggöra hur mycket den fria professionella danssektorn gör. Danscentrum har därför skapat ett användarvänligt statistikverktyg som presenterades under detta seminarium.

Workshop 2022

 

Vardagsrasism, svenskhet och jämlikhet

Under detta seminarium belystes vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm. Med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums forskning och praktik diskuterades hur skillnadstänkandet ser ut i dagens Sverige och vad vi alla kan göra för att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

Föreläsare och Workshopledare: Yafet Lemessa, Mångkulturellt Centrum

bottom of page