top of page

DANSMÄSSAN 2022

PLATS

Dansens hus, Stockholm

DATUM

10 - 11 november 2022

BILJETTPRIS

230 SEK

Dansmässan är en av Sveriges största mässor för dans och koreografi som sätter er arrangörer, dansare och koreografer i kontakt inför kommande år!

 

Årets Dansmässa sker äntligen LIVE igen! Inte mindre än 36 konstnärskap presenteras genom Utbudsdagen, Mässtorget och i ett nytt work-in-progressformat där du får en inblick i koreografens arbetsprocess. I årets utbud finns föreställningar för alla olika målgrupper representerade. Högkvalitativ danskonst för barn, unga och vuxna utlovas! Utöver detta bjuder Dansmässan in till seminarium kring aktuella teman och frågor som rör dansbranschen samt bryggar kontaktytor mellan danskonstnärer och arrangörer/bokare av dans och koreografi.

 

Dansmässan 2022 öppnar 10 november 2022, ha dina biljetter redo!

VAD VILL DU VETA MER OM?

ÅRETS PROGRAM

ÅRETS PROGRAM

10 november

 

Utbudsdagen
 

DANSENS HUS Lilla scen
9:15 Mässtorget öppnar, foajén Dansens hus

10:00-11:15 SHOWCASE I

11:35 - 12:20 SHOWCASE II

LUNCH

13:15-14:15 SHOWCASE III

14:30- 16:30 SHOWCASE IIII

 

Medverkande konstnärer Utbudsdagen 2022:

ADRIANA CUBIDES

Dansinitiativet

Dinis Machado

Erika O'Neill

Freestyle Phanatix

Helena Franzén

Henrik & Louise

JELNEK

KROPPSKLUBBEN

KolKo KollektivKompaniet

La Random Company

Linda Wardal & Gustav Lejelind

Lisen Ellard

Maria Naidu/arms&legs

Melody Sheikh

Ongoing realities (OR)

ShareMusic & Performing Arts

Yellow Jacket Collective

11 november

 

Work-in-progress​

Seminarier & samtal

9:10 - 10:15 

DANSENS HUS, Lilla scen
SEMINARIUM I - Samproduktion

 

10:30-12:00

ABF, Hedénsalen, vån 4

SEMINARIUM II - Dansens framtid i Sverige
Max 50 deltagare, föranmälan krävs

 

10:30-11:00 och 13.00-13.30

DANSKLOTET, Mellanstudion
WORK-IN-PROGRESS I Tarika Wahlberg

Max 30 deltagare per visning, föranmälan krävs

 

10:30 - 11:00 och 14.15-14.45

DANSKLOTET, Stora studion

WORK-IN-PROGRESS II Bobbi Lo Produktion

Max 25 deltagare per visning, föranmälan krävs

 

11:30-12:00 

DANSENS HUS, Lilla scen 

WORK-IN-PROGRESS III E=mc2 Danskonst

 

13:30-14:00 

DANSENS HUS, Lilla scen 

WORK-IN-PROGRESS IV Dve

 

14:00 - 14:45 

DANSKLOTET, Mellanstudion
SEMINARIUM III - Statistikverktyg för fria danssektorn
Max 28 deltagare, föranmälan krävs

 

15:00-15:30

DANSENS HUS, Lilla scen 

WORK-IN-PROGRESS V Karin Delén

 

15:00 - 16:30 

DANSKLOTET, Mellanstudion
SEMINARIUM IIII - Vardagsrasism, svenskhet och jämlikhet
Max 30 deltagare, föranmälan krävs

 

Föranmälan till programpunkterna med begränsat maxantal görs via en länk som fås av josefine@dcsthlm.se efter biljettköp

WORK IN PROGRESS

WORK IN PROGRESS

Fem konstnärskap är i år utvalda att presentera sina pågående processer med nya verk i det nya formatet för Dansmässan - WORK IN PROGRESS. Du får även chans att lära känna deras konstnärskap närmare. 

Bobbi Lo Produkion

WORK IN PROGRESS 2022

Bobbi Lo produktion - KOLONISTERNA (Från 12 år)

 

Är kolonialisering något som bara hör till vår historia eller är det i allra högsta grad en verklighet i dag?

 

Bobbi Lo Produktions KOLONISTERNA tar utgångspunkt i Nordiska kolonialhistoria. Denna underhållande och interaktiva föreställning riktar ett kritiskt öga mot vår gemensamma historia som många helst glömmer och mot de koloniala strukturer som härskar i dag. Strukturer som är djupt förankrade i våra beteenden, så djupt att man nästan blir blind för sviktande rättigheter och osynliga hierarkier. I föreställningen symboliserar dansarna kolonister och publiken blir koloniserad, verket ger en möjlighet att genomleva outforskade känslor och maktstrukturer och de kommer förhoppningsvis ut på andra sidan med en ny syn på sin omvärld.

Tarika Wahlberg
Akt22 (2).jpg
Tarika Wahlberg - A heartbroken black girl (vuxna)

 

A heartbroken black girl kommer ta avstamp i frågeställningar kring ämnet KÄRLEK. Vad innebär det egentligen att vara sin egen lyckas smed? 

 

Tarika kommer, i verket A heartbroken black girl, genom kropp, text och tal undersöka och dekonstruera kärleken. Under skapandeperioden kommer människor intervjuas om ämnet kärlek. Texter om kärlek kommer att granskas, allt från love quotes, till mer kända dikter. Upptäckterna kommer att studsas mot Tarikas egna erfarenheter, där hon hoppas kunna göra intressanta upptäckter som både kan bli personliga och allmänmänskliga.

Akt20 (2).jpg
Akt19 (2).jpg
E=
Dve
E=mc2 Danskonst - Soundscape (Från 16 år)

 

”Soundscape”ett arbete med interaktivitet och ljud, en föreställning, en performance, ett ljudverk med dansare, en installation för publik. Framtiden får utvisa vart det tar vägen.

 

Idén är att dansare med sina rörelser i realtid skall kunna förändra en given ljudbild. De bär sändare på kroppen, som står i förbindelse med en dator som genererar ljuden. De skall gå från att vara koreografens uttolkare till att själva blir medskapare på scenen och delaktiga i den kreativa processen. De skall bli i stånd att alstra rytmiska sektioner med olika karaktär., som kan styras och omformas i den synthesizer som datorn erbjuder. 

 

Vi vill vända på de traditionella rollerna och låta dansarna styra sin omgivning och få publiken att reagera på olika sätt. Vi vill få

till stånd en dialog där båda parter deltar

Akt21 (3).jpg
Karin Delén
Dve - Annam (Från 14 år)

 

I Annam önskar DVE att se på människans strategier för att hantera livet. Med detta som utgångspunkt fokuseras ätstörning som lidelse, beroende och sätt att kontrollera världen. Egna erfarenheter av anorexi/bulimi mynnar ut i en verk där rörelse, musik och röst flätas ihop. 

 

Annam består av ett collage av situationer. Uttrycket som söks är autobiografiskt, skamlöst privat, surrealistisk, poetisk och rått. 

 

DVE söker en interaktiv relation med publiken som är nära och distanserad på samma gång. Målet är att stundvis uppsluka och beröra.

 

Genom dansen, den expressiva indiska formen, poesin och musiken antyds den idealistiska strävan efter perfektion, spirituell enhet och frihet från tvångstankar. I detta ligger dubbelheten som kanske är vår största utmaning, att hitta en hälsosam balans.

 

Den existentiella frågan är frågan om identitet. Genom att lämna ätstörningen riskerade vi allt och förlorade, för en stund, idén om vem vi var.

Karin Delén - En själs berättelse (Från 15 år)

”En själs berättelse eller ”Corona-dansen”, som jag också kallar den, är ett metaforisk danssolo/duett om mig själv. Om min insida och utsidasamt de problem jag brottas med och den glädje jag upplever i bland annat dansen och allt runt omkring den, men också i andra sammanhang. Känslorna, som en efter en sakta blev till rörelser i detta solo baseras mycket på hur jag upplevde det första dryga halvåret när Covid-19 kom till jorden och rev sönder våra liv." säger Karin Delén

UTBUDSDAGEN

UTBUDSDAGEN

Utbudsdagen presenterar i år 18 konstnärskap med kortare utdrag från deras aktuella föreställningar, det blir ett brett urval av dans för olika åldrar och målgrupper.

Adriana Cubides - SEE-THROUGH (unga vuxna/vuxna)

Dansinitiativet - Skogshall (från 4 år, familj)
BARCO/Dinis Machado - Practicing YELLOW PUZZLE HORSE (an excerpt) (från 16 år)
Erika O'Neill - BRITA (från 14 år)
Freestyle Phanatix - Freestyle Sensation (från 10 år)

Helena Franzén - Jag ser dig (från 13 år)
Henrik & Louise - KOROBKA (från 13 år)
JELNEK - Reflex (5-9 år)
KROPPSKLUBBEN - HUD (7-9 år)
KolKo KollektivKompaniet - Vibb (1-3 år, 3-5 år)

La Random Company - El Diablo es Extranjero (från 13 år)

Linda Wardal & Gustav Lejelind - A Study of Choices (Från gymnasiet)
Lisen Ellard - Dirgy Dancing (från 13 år)

Maria Naidu/arms&legs - Golden (extended) (från 18 år)

Melody Sheikh - SVART SVART SVART (6-9 år)
Ongoing realities (OR) - what comes through (vuxna, från 10 år)

ShareMusic & Performing Arts - Min Konvention (6-9 år)
Yellow Jacket Collective - Yellow - We're Halfway There (från 10 år)

SEMINARIER

SEMINARIER
Samproduktion

Seminarierna ger dig en inblick i dans- och koreografifältet utanför scenen genom livesamtal om aktuella teman som råder. Mer information om årets seminarier kommer inom kort.

 

SEMINARIUM I
Samproduktion

9:10-10:15
Dansens hus, Lilla scen

 

Under årets Dansmässa bjuds publiken in till ett nytt format; “WORK-IN-PROGRESS”, där vi får möta danskonstnärer som är i process med nya verk. Idén med formatet är att möjliggöra för möten mellan koreograf och programläggare/arrangör i ett tidigt skede för att öppna upp för eventuella samproduktionssamarbeten. WORK-IN-PROGRESS-dagen kickas igång med ett samtal om samproduktion där fyra scener/plattformar, vilka aktivt arbetar med samproduktion, har bjudits in för att berätta om sina arbetssätt, insikter och lärdomar. 

 

Medverkande: Anna Efraimsson, MDT (Stockholm), Marie Wårell, Dansinitiativet (Luleå), Francesco Scavetta, Vitlycke Performing Art Center (Tanum) och Maria Härenstam, Dansens hus (Sthlm).
 

Moderator: Andrea Redmer, Dansens hus

Samtalet sker på engelska

SEMINARIUM II
Dansens framtid i Sverige

10:30-12:00
ABF, Hedénsalen vån 4

 

SrD/Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling bjuder in Lawen Redar(S) och Kristina Axén Ohlin(M) kulturpolitiker från riksdagens Kulturutskott, samt koreografen Lotta Gahrton för att samtala om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling för danskonsten i Sverige. Det blir ett samtal med moderator Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent i Västra Götalandsregionen kring hur politiker arbetar för dansens hållbarhet. 

Seminariet inleds med en genomgång av en skrivelse från SrD som är ett inspel till Kulturrådets kartläggning av hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven.

 

Arrangör: SRD/Samarbetsrådet för regional dansutveckling

Max 50 deltagare, föranmälan krävs

Dansens framtid i Sveri
Statistikverktyg

SEMINARIUM III
Statistikverktyg för den fria danssektorn

14:00-14:45
Dansklotet, Mellanstudion (Dansens hus)

 

Den fria professionella danssektorn saknar samlad statistik och pandemin lyfte vikten av att synliggöra hur mycket den fria professionella danssektorn gör.

 

Danscentrum har skapat ett användarvänligt statistikverktyg som bl a:  

- Underlättar för konstnärer att enkelt samla och rapportera alla sina egna aktiviteter.

- Kan tillhandahålla evidensbaserade data till myndigheter och andra finansiärer om allt den fria professionella danssektorn utför och hur många de möter.

 

Arrangörer: Danscentrum Sverige

Max 30 deltagare, föranmälan krävs

SEMINARIUM IV
Vardagsrasism, svenskhet och jämlikhet

15:00-16:30
Dansklotet, Mellanstudion (Dansens hus)

 

Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vad innebär den segregation som gör att människor med olika etnisk och ekonomisk bakgrund möts allt mindre?

 

Under detta seminarium belyses vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm. Med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums forskning och praktik diskuterar vi hur skillnadstänkandet ser ut i dagens Sverige och vad vi alla kan göra för att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

 

Yafet Lemessa från Mångkulturellt centrum guidar oss i hur vi kan upptäcka vardagsrasism och skillnadstänkande inom dans- och koreografibranschen och hur vi kan förändra mönster och handlingar som står i vägen för jämlikhet och inkludering.

Föreläsare: Yafet Lemessa

Max 30 deltagare, föranmälan krävs

Vardagrasism
bottom of page