top of page

Dansmässan arrangeras årligen av Danscentrum Stockholm.

Dansmässan genomförs med stöd av Kulturrådet och Region Stockholm, i samarbete med

Dansens Hus och Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling.

bottom of page