Dansmässan arrangeras årligen av Danscentrum Stockholm.

Dansmässan genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm, Konstnärsnämnden, i samarbete med

Dansens Hus och Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling.