OM DANSMÄSSAN

Snart är det dags igen för Stockholms enda publika mässa med totalt fokus på dans och koreografi! Danscentrum Stockholm presenterar Dansmässan som arrangerats årligen sedan flera år tillbaka.  

 

Mässan verkar som en festival och pågår i vanliga fall under tre dagar, på flera spelplatser runt om i Stockholm. På mässan visas föreställningar, seminarier och showcases, både digitalt och live. Här ges möjlighet för dansintresserad publik att ta del av danskonst för olika målgrupper. Dansmässan är också en viktig plattform där dansföreställningar förmedlas till arrangörer i hela landet och en mötesplats för branschen.

 

Urvalet till Dansmässan görs varje år av en urvalsgrupp som tillsätts specifikt för detta. Dansmässan erbjuder medlemmar i alla Danscentrums regionala medlemsföreningar att söka om medverkan i mässan genom en offentlig utlysning. Mer information om utlysning kommer att meddelas i medlemsbrev, på hemsidor och sociala medier under våren 2021.    

Om Danscentrum Stockholm

Dansmässan produceras av Danscentrum Stockholm, som är en centrumbildning och medlemsorganisation för professionella dansare och koreografer. Danscentrum Stockholms uppdrag är att stärka förutsättningarna för den samtida dansen och verka för en stabilare infrastruktur och bättre produktions- och arbetsvillkor för dansare och koreografer. Danscentrum Stockholm är en del av den rikstäckande centrumbildningen Danscentrum och är en av fyra regionala medlemsföreningar. 

ABOUT DANSMÄSSAN

Dansmässan, The Swedish Dance Fair, is a yearly festival and convention for dance and choreography in Sweden. The fair 2021 displayed 26 different choreographers and dance artists based in Sweden and aim to invite both curators, programmers and audience. 

The fair stretches 3 days and takes place in Stockholm and will also be streamed digitally. 

More information about Dansmässan 2021 will be announced soon.